Preguntes freqüents

Cercador de preguntes freqüents

< Tornar a la llista de resultats

Resultats de la cerca

He rebut una carta on una empresa m' indica que he de fer un pagament perquè la meva marca sigui inclosa en un registre de marques protegides. És cert?

Davant de les consultes que està rebent l'Oficina Espanyola de Patents i Marques per part de diversos titulars o sol·licitants de marques i en relació amb un escrit/carta de pagament de determinades societats que sol·liciten ingressos per la inclusió d'una marca en registres o publicacions de les marques protegides, i com que els receptors d'aquestes comunicacions interpreten que aquesta carta té relació amb l'OEPM i la relacionen amb un pagament de taxa de registre, de renovació o de publicació per al manteniment de la seva marca.

L'Oficina Espanyola de Patents i Marques informa:

- Que l'organisme competent per a la protecció i el registre de marques a Espanya és l'Oficina Espanyola de Patents i Marques (OEPM).

- Que tota comunicació de l'Oficina Espanyola de Patents i Marques s'efectua sempre mitjançant un document degudament identificat amb l'escut institucional, el nom del Departament Ministerial a què està adscrita (Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme) i el logo i la denominació oficial de l'OEPM.

- Que no existeix cap vinculació entre l'Oficina Espanyola de Patents i Marques i aquestes societats, per la qual cosa, els pagaments efectuats a les esmentades associacions no tindran cap efecte davant de l'OEPM ni suposaran cap protecció addicional a la proporcionada en virtut del registre davant de l'Oficina Espanyola de Patents i Marques.

- Que els interessats han d'estudiar acuradament els documents que se'ls hagin remès en aquest sentit abans d'efectuar cap pagament, a efectes de garantir que contracten productes o serveis del seu interès.

< Tornar a la llista de resultats