Patent Prosecution Highway (PPH)


Logo_PPH

L’Oficina Espanyola de Patents i Marques (OEPM) ha llançat, des d’octubre del 2010, un seguit d’acords amb oficines de propietat industrial d’altres països.

Aquests acords, que a escala internacional es coneixen amb el nom de Patent Prosecution Highway (PPH), permetran a un sol·licitant de l’oficina espanyola demanar la tramitació accelerada en una altra oficina que participi en el projecte PPH, si les reivindicacions de la sol·licitud han estat ja considerades patentables per l’OEPM. D’aquests manera, es permet l’intercanvi d’informació entre oficines, s’evita la duplicació d’esforços i s’acceleren els procediments de concessió, la qual cosa, en definitiva, permet aconseguir un millor servei als sol·licitants de patents.

De la mateixa manera, un sol·licitant d’una oficina de propietat industrial amb què Espanya hagués signat un acord PPH, podrà demanar a l’OEPM la tramitació accelerada d’una sol·licitud que hagués obtingut un informe de patentabilitat positiu a la seva oficina d’origen.

La utilització d’aquest sistema no està subjecta a cap taxa addicional i és el sol·licitant qui ho ha de demanar expressament.

PCT-PPH

Un sol·licitant de PCT que hagi designat l’OEPM com a administració de recerca internacional o administració encarregada de l’examen preliminar internacional i hagi aconseguit un informe positiu de patentabilitat, en entrar en fase nacional, així mateix, es podrà beneficiar del procediment accelerat del PPH a les oficines amb què s’hagi signat l’acord corresponent.

L’OEPM participa en el programa pilot PPH MOTTAINAI, que permet sol·licitar exàmens accelerats d’acord amb el programa PPH, en situacions no previstes fins ara per a un millor aprofitament del programa PPH.

Informació addicional PPH

L’OEPM forma part de l’acord anomenat PPH Global en el qual participen més de vint oficines i ha signat també acords bilaterals PPH amb oficines nacionals.

PPH Global

 

global

El PPH Global és un acord en què participen més de vint oficines, entre les quals es troba l’OEPM, que permet als sol·licitants de patents sol·licitar l’examen accelerat a qualsevol de les oficines participants.

El programa GPPH permet als sol·licitants de patents sol·licitar l’examen accelerat a qualsevol de les oficines que participen en el projecte, si la seva sol·licitud conté reivindicacions que s’han determinat patentables/atorgables per qualsevol de les altres oficines que participen en el projecte pilot.

El principal avantatge del GPPH és que utilitza un conjunt únic de principis i requisits, i té per objectiu simplificar i millorar la xarxa de PPH existent perquè sigui més accessible als usuaris.

Mes informació a: Portal del PPH Global

PPH bilaterals

A més del programa GPPH, l’OEPM ha llançat, des d’octubre del 2010, un seguit d’acords bilaterals amb oficines de propietat industrial d’altres països.

 

Turquía

PPH amb l’Institut Turc de Patents (TPI)

 

                     

Japón

PPH amb l’oficina japonesa

 

Colombia

PPH amb l’oficina colombiana

 

 

México

PPH amb l’oficina mexicana

 

Finlandia

PPH amb l’oficina finlandesa

 

 

Perú

PPH amb l’oficina peruana

 

Marruecos

PPH amb l’oficina marroquina

 

Brasil

Programa PPH amb Brasil

Per a qualsevol dubte o consulta, pot contactar amb l’OEPM a: pph@oepm.es