Recomanació per accelerar la realització i trasllat de l'Informe sobre l'Estat de la Tècnica (IET) en les sol·licituds de patents nacionals


Conscient de la importància que té l'obtenció de l'Informe sobre l'Estat de la Tècnica (IET) abans de la finalització de l'any de prioritat, de cara a una possible internacionalització de la mateixa, l'OEPM ha elaborat plans per agilitzar-ne l'entrega.

Tot i això, perquè l'OEPM pugui realitzar l'IET, el sol·licitant ha de demanar la seva realització i, si cal, pagar la corresponent taxa. Aquest tràmit es pot portar a terme des del moment de la presentació de la sol·licitud de patent i fins al termini que s'acabi més tard dels dos següents:

  • quinze mesos des de la data de presentació o prioritat, si és el cas,
  • un mes des de la publicació al BOPI de la continuació del procediment.

L'OEPM ha observat que, de vegades, el sol·licitant esgota els terminis per al pagament de la taxa i, per tant, l'OEPM, tot i que té capacitat per fer-ho, ha d'esperar per realitzar el corresponent IET.

Per aquest motiu, en cas de voler accelerar la realització i trasllat de l'IET, es recomana no esgotar els terminis anteriorment citats i abonar la taxa com més aviat millor.

D'altra banda, si el que vol és que la seva patent es concedeixi com més aviat millor, ha de demanar que la seva sol·licitud es tramiti d'acord amb el programa de Concessió Accelerada de Patents (CAP). Per a més informació, pot consultar l'apartat “Invencions/Patents nacionals/Programa per a la concessió accelerada d'una patent nacional (CAP)”.